latest

Srinivasa Govinda lyrics in English & Hindi

गोविंदा नमालु श्री वेंकटेसा || Govinda Namalu Sri Venkatesa Govinda Bhajan Full Hindi Lyrics By Srinivasa Govinda

Govinda Namalu in English

Srinivasa Govinda
Sri Venkatesa Govinda
Bhakthavathsalaa Govinda
Bhagavathapriya Govinda
Nithyanirmala Govinda
Neelameghashyama Govinda
Puranapurusha Govinda
Pumdarikaksha Govinda

Govinda Hari Govinda
Gokulanandana Govinda

Namdha Namdhanaa Govinda
Navaneetha Chora Govinda
Pashupaalaka Shri Govinda
Paapavimochana Govinda
Dhushtasamhara Govinda
Dhuritha Nivaarana Govinda
Shishtaparipaalaka Govinda
Kashtanivaarana Govinda

Govinda Hari Govinda
Gokulanandana Govinda

Vajramakutadhara Govinda
Varahamurthivi Govinda
Govardhanodhara Govinda
Dhasharadhanamdhana Govinda
Dhashamukhamardhana Govinda
Pakshivahana Govinda
Pamdavapriya Govinda

Govinda Hari Govinda
Gokulanandana Govinda

Mathsyakurma Govinda
Madhusudhana Hari Govinda
Varaha Narasimha Govinda
Vamanabrugurama Govinda
Balaramanuja Govinda
Baudhakalkidhara Govinda
Venuganapriya Govinda
Venkataramana Govinda

Govinda Hari Govinda
Gokulanandana Govinda

Seetha nayaka Govinda
Sritha paripalaka Govinda
Dharidhra janaposhaka Govinda
Dharma samsthapaka Govinda
Anadha Rakshaka Govinda
Aapath bhamdhava Govinda
Karunasagara Govinda

Govinda Hari Govinda
Gokulanandana Govinda

Kamaladhalaksha Govinda
Kamithaphaladha Govinda
Papavinashaka Govinda
Pahimurare Govinda
Sri mudhramkitha Govinda
Sri vathsamkitha Govinda
Dharaneenayaka Govinda
Dhinakaratheja Govinda

Govinda Hari Govinda
Gokulanandana Govinda

Padhmavathi Priya Govinda
Prasannamurth Govinda
Abhayahastha Pradharshana Govinda
Marthyavathara Govinda
Shankhu chakradhara Govinda
Shaarjagadhadhara Govinda
Virajatheerasdha Govinda

Virodhi Mardhana Govinda

Govinda Hari Govinda
Gokulanandana Govinda

Salagramadhara Govinda
Sahasthranama Govinda
Lakshmeevallabha Govinda
Lakshmanagraja Govinda
Kasthoorithilaka Govinda
Kamchanambaradhara Govinda
Garudavahana Govinda

Govinda Hari Govinda
Gokulanandana Govinda

Vanarasaevitha Govinda
Varadhibamdhana Govinda
Edukomdalavaadaa Govinda
Ekasvaroopa Govinda
Sri Raamakrishna Govinda
Raghukulanandhana Govinda
Prathyakshadhevaa Govinda
Paramadhayakara Govinda
Vajrakavachadhara Govinda

Govinda Hari Govinda
Gokulanandana Govinda

Vyjayanthimala Govinda
Vaddikasulavada Govinda
Vasudhevathanaya Govinda
Bilvapathrarchitha Govinda
Bikshuka Samsthutha Govinda
Sri Pumroopa Govinda
Shivakaeshava Moorthi Govinda
Brahmandaroopa Govinda
Bhaktha Rakshaka Govinda

Govinda Hari Govinda
Gokulanandana Govinda
Nithyakalyana Govinda
Neerajanabha Govinda
Hatheramapriya Govinda
Harisarvothama Govinda
Janardhanamurthy Govinda
Jagathsakshiroopa Govinda
Abhishaekapriya Govinda
Aapannivarana Govinda
Rathna kireeta Govinda

Govinda Hari Govinda
Gokulanandana Govinda

Ramanujanutha Govinda
Swayam prakasha Govinda
Aashrithapaksha Govinda
Nithyashubhapradha Govinda
Nikhilalokaesha Govinda
Aanandha roopaa Govinda
AadhyamtharahithaGovinda
Ihaparadhayaka Govinda
Ibharajarakshaka Govinda

Govinda Hari Govinda
Gokulanandana Govinda

Paramadhayalo Govinda
Padhmanabhahari Govinda
Thirumalavasa Govinda
Thulasee Vanamali Govinda
Sheshadhrinilayaa Govinda
Srinivasa Sri Govinda
Shri Venkatesa Govinda

Govinda Hari Govinda
Gokulanandana Govinda

HINDI गोविंदा नमालु श्री वेंकटेसा

श्रीनिवासा गोविन्दा श्री वेङ्कटेशा गोविन्दा
भक्त वत्सल गोविन्दा भागवता प्रिय गोविन्दा
नित्य निर्मल गोविन्दा नीलमेघ श्याम गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुल नन्दन गोविन्दा

पुराण पुरुषा गोविन्दा पुण्डरीकाक्ष गोविन्दा
नन्द नन्दना गोविन्दा नवनीत चोरा गोविन्दा
पशुपालक श्री गोविन्दा पाप विमोचन गोविन्दा
दुष्ट संहार गोविन्दा दुरित निवारण गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुल नन्दन गोविन्दा

शिष्ट परिपालक गोविन्दा कष्ट निवारण गोविन्दा
वज्र मकुटधर गोविन्दा वराह मूर्ती गोविन्दा
गोपीजन लोल गोविन्दा गोवर्धनोद्धार गोविन्दा
दशरध नन्दन गोविन्दा दशमुख मर्धन गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुल नन्दन गोविन्दा

पक्षि वाहना गोविन्दा पाण्डव प्रिय गोविन्दा
मत्स्य कूर्म गोविन्दा मधु सूधना हरि गोविन्दा
वराह न्रुसिंह गोविन्दा वामन भृगुराम गोविन्दा
बलरामानुज गोविन्दा बौद्ध कल्किधर गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुल नन्दन गोविन्दा

वेणु गान प्रिय गोविन्दा वेङ्कट रमणा गोविन्दा
सीता नायक गोविन्दा श्रितपरिपालक गोविन्दा
दरिद्रजन पोषक गोविन्दा धर्म संस्थापक गोविन्दा
अनाथ रक्षक गोविन्दा आपध्भान्दव गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुल नन्दन गोविन्दा

शरणागतवत्सल गोविन्दा करुणा सागर गोविन्दा
कमल दलाक्षा गोविन्दा कामित फलदात गोविन्दा
पाप विनाशक गोविन्दा पाहि मुरारे गोविन्दा
श्रीमुद्राङ्कित गोविन्दा श्रीवत्साङ्कित गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुल नन्दन गोविन्दा

धरणी नायक गोविन्दा दिनकर तेजा गोविन्दा
पद्मावती प्रिय गोविन्दा प्रसन्न मूर्ते गोविन्दा
अभय हस्त गोविन्दा अक्षय वरदा गोविन्दा
शङ्ख चक्रधर गोविन्दा सारङ्ग गदाधर गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुल नन्दन गोविन्दा

विराज तीर्थ गोविन्दा विरोधि मर्धन गोविन्दा
सालग्राम हर गोविन्दा सहस्र नाम गोविन्दा
लक्ष्मी वल्लभ गोविन्दा लक्ष्मणाग्रज गोविन्दा
कस्तूरि तिलक गोविन्दा काञ्चनाम्बरधर गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुल नन्दन गोविन्दा

गरुड वाहना गोविन्दा गजराज रक्षक गोविन्दा
वानर सेवित गोविन्दा वारथि बन्धन गोविन्दा
एडु कोण्डल वाडा गोविन्दा एकत्व रूपा गोविन्दा
राम क्रिष्णा गोविन्दा रघुकुल नन्दन गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुल नन्दन गोविन्दा

प्रत्यक्ष देव गोविन्दा परम दयाकर गोविन्दा
वज्र मकुटदर गोविन्दा वैजयन्ति माल गोविन्दा
वड्डी कासुल वाडा गोविन्दा वासुदेव तनया गोविन्दा
बिल्वपत्रार्चित गोविन्दा भिक्षुक संस्तुत गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुल नन्दन गोविन्दा

स्त्री पुं रूपा गोविन्दा शिवकेशव मूर्ति गोविन्दा
ब्रह्मानन्द रूपा गोविन्दा भक्त तारका गोविन्दा
नित्य कल्याण गोविन्दा नीरज नाभा गोविन्दा
हति राम प्रिय गोविन्दा हरि सर्वोत्तम गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुल नन्दन गोविन्दा

जनार्धन मूर्ति गोविन्दा जगत् साक्षि रूपा गोविन्दा
अभिषेक प्रिय गोविन्दा अभन्निरासाद गोविन्दा
नित्य शुभात गोविन्दा निखिल लोकेशा गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुल नन्दन गोविन्दा

आनन्द रूपा गोविन्दा अध्यन्त रहित गोविन्दा
इहपर दायक गोविन्दा इपराज रक्षक गोविन्दा
पद्म दलक्ष गोविन्दा पद्मनाभा गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुल नन्दन गोविन्दा

तिरुमल निवासा गोविन्दा तुलसी वनमाल गोविन्दा
शेष सायि गोविन्दा शेषाद्रि निलय गोविन्दा
श्री श्रीनिवासा गोविन्दा श्री वेङ्कटेशा गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुल नन्दन गोविन्दा

TELUGU

శ్రీనివాసా గోవిందా శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా
భక్త వత్సల గోవిందా భాగవతా ప్రియ గోవిందా
నిత్య నిర్మల గోవిందా నీలమేఘ శ్యామ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకుల నందన గోవిందా

పురాణ పురుషా గోవిందా పుండరీకాక్ష గోవిందా
నంద నందనా గోవిందా నవనీత చోరా గోవిందా
పశుపాలక శ్రీ గోవిందా పాప విమోచన గోవిందా
దుష్ట సంహార గోవిందా దురిత నివారణ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకుల నందన గోవిందా

శిష్ట పరిపాలక గోవిందా కష్ట నివారణ గోవిందా
వజ్ర మకుటధర గోవిందా వరాహ మూర్తీ గోవిందా
గోపీజన లోల గోవిందా గోవర్ధనోద్ధార గోవిందా
దశరధ నందన గోవిందా దశముఖ మర్ధన గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకుల నందన గోవిందా

పక్షి వాహనా గోవిందా పాండవ ప్రియ గోవిందా
మత్స్య కూర్మ గోవిందా మధు సూధనా హరి గోవిందా
వరాహ న్రుసింహ గోవిందా వామన భృగురామ గోవిందా
బలరామానుజ గోవిందా బౌద్ధ కల్కిధర గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకుల నందన గోవిందా

వేణు గాన ప్రియ గోవిందా వేంకట రమణా గోవిందా
సీతా నాయక గోవిందా శ్రితపరిపాలక గోవిందా
దరిద్రజన పోషక గోవిందా ధర్మ సంస్థాపక గోవిందా
అనాథ రక్షక గోవిందా ఆపధ్భాందవ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకుల నందన గోవిందా

శరణాగతవత్సల గోవిందా కరుణా సాగర గోవిందా
కమల దళాక్షా గోవిందా కామిత ఫలదాత గోవిందా
పాప వినాశక గోవిందా పాహి మురారే గోవిందా
శ్రీముద్రాంకిత గోవిందా శ్రీవత్సాంకిత గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకుల నందన గోవిందా

ధరణీ నాయక గోవిందా దినకర తేజా గోవిందా
పద్మావతీ ప్రియ గోవిందా ప్రసన్న మూర్తే గోవిందా
అభయ హస్త గోవిందా అక్షయ వరదా గోవిందా
శంఖ చక్రధర గోవిందా సారంగ గదాధర గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకుల నందన గోవిందా

విరాజ తీర్థ గోవిందా విరోధి మర్ధన గోవిందా
సాలగ్రామ హర గోవిందా సహస్ర నామ గోవిందా
లక్ష్మీ వల్లభ గోవిందా లక్ష్మణాగ్రజ గోవిందా
కస్తూరి తిలక గోవిందా కాంచనాంబరధర గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకుల నందన గోవిందా

గరుడ వాహనా గోవిందా గజరాజ రక్షక గోవిందా
వానర సేవిత గోవిందా వారథి బంధన గోవిందా
ఏడు కొండల వాడా గోవిందా ఏకత్వ రూపా గోవిందా
రామ క్రిష్ణా గోవిందా రఘుకుల నందన గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకుల నందన గోవిందా

ప్రత్యక్ష దేవ గోవిందా పరమ దయాకర గోవిందా
వజ్ర మకుటదర గోవిందా వైజయంతి మాల గోవిందా
వడ్డీ కాసుల వాడా గోవిందా వాసుదేవ తనయా గోవిందా
బిల్వపత్రార్చిత గోవిందా భిక్షుక సంస్తుత గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకుల నందన గోవిందా

స్త్రీ పుం రూపా గోవిందా శివకేశవ మూర్తి గోవిందా
బ్రహ్మానంద రూపా గోవిందా భక్త తారకా గోవిందా
నిత్య కళ్యాణ గోవిందా నీరజ నాభా గోవిందా
హతి రామ ప్రియ గోవిందా హరి సర్వోత్తమ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకుల నందన గోవిందా

జనార్ధన మూర్తి గోవిందా జగత్ సాక్షి రూపా గోవిందా
అభిషేక ప్రియ గోవిందా అభన్నిరాసాద గోవిందా
నిత్య శుభాత గోవిందా నిఖిల లోకేశా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకుల నందన గోవిందా

ఆనంద రూపా గోవిందా అధ్యంత రహిత గోవిందా
ఇహపర దాయక గోవిందా ఇపరాజ రక్షక గోవిందా
పద్మ దలక్ష గోవిందా పద్మనాభా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకుల నందన గోవిందా

తిరుమల నివాసా గోవిందా తులసీ వనమాల గోవిందా
శేష సాయి గోవిందా శేషాద్రి నిలయ గోవిందా
శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా గోకుల నందన గోవిందా

KANNADA

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ಗೋವಿಂದಾ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಾ ಗೋವಿಂದಾ
ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಗೋವಿಂದಾ ಭಾಗವತಾ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ
ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ಗೋವಿಂದಾ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ಪುರಾಣ ಪುರುಷಾ ಗೋವಿಂದಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದಾ
ನಂದ ನಂದನಾ ಗೋವಿಂದಾ ನವನೀತ ಚೋರಾ ಗೋವಿಂದಾ
ಪಶುಪಾಲಕ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಾ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನ ಗೋವಿಂದಾ
ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ ಗೋವಿಂದಾ ದುರಿತ ನಿವಾರಣ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲಕ ಗೋವಿಂದಾ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣ ಗೋವಿಂದಾ
ವಜ್ರ ಮಕುಟಧರ ಗೋವಿಂದಾ ವರಾಹ ಮೂರ್ತೀ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋಪೀಜನ ಲೋಲ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ ಗೋವಿಂದಾ
ದಶರಧ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ ದಶಮುಖ ಮರ್ಧನ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ಪಕ್ಷಿ ವಾಹನಾ ಗೋವಿಂದಾ ಪಾಂಡವ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ
ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಗೋವಿಂದಾ ಮಧು ಸೂಧನಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ
ವರಾಹ ನ್ರುಸಿಂಹ ಗೋವಿಂದಾ ವಾಮನ ಭೃಗುರಾಮ ಗೋವಿಂದಾ
ಬಲರಾಮಾನುಜ ಗೋವಿಂದಾ ಬೌದ್ಧ ಕಲ್ಕಿಧರ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ವೇಣು ಗಾನ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ ವೇಂಕಟ ರಮಣಾ ಗೋವಿಂದಾ
ಸೀತಾ ನಾಯಕ ಗೋವಿಂದಾ ಶ್ರಿತಪರಿಪಾಲಕ ಗೋವಿಂದಾ
ದರಿದ್ರಜನ ಪೋಷಕ ಗೋವಿಂದಾ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಗೋವಿಂದಾ
ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದಾ ಆಪಧ್ಭಾಂದವ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ಗೋವಿಂದಾ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಗೋವಿಂದಾ
ಕಮಲ ದಳಾಕ್ಷಾ ಗೋವಿಂದಾ ಕಾಮಿತ ಫಲದಾತ ಗೋವಿಂದಾ
ಪಾಪ ವಿನಾಶಕ ಗೋವಿಂದಾ ಪಾಹಿ ಮುರಾರೇ ಗೋವಿಂದಾ
ಶ್ರೀಮುದ್ರಾಂಕಿತ ಗೋವಿಂದಾ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ಧರಣೀ ನಾಯಕ ಗೋವಿಂದಾ ದಿನಕರ ತೇಜಾ ಗೋವಿಂದಾ
ಪದ್ಮಾವತೀ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರ್ತೇ ಗೋವಿಂದಾ
ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಗೋವಿಂದಾ ಅಕ್ಷಯ ವರದಾ ಗೋವಿಂದಾ
ಶಂಖ ಚಕ್ರಧರ ಗೋವಿಂದಾ ಸಾರಂಗ ಗದಾಧರ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ವಿರಾಜ ತೀರ್ಥ ಗೋವಿಂದಾ ವಿರೋಧಿ ಮರ್ಧನ ಗೋವಿಂದಾ
ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಹರ ಗೋವಿಂದಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಗೋವಿಂದಾ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಗೋವಿಂದಾ
ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ ಗೋವಿಂದಾ ಕಾಂಚನಾಂಬರಧರ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ಗರುಡ ವಾಹನಾ ಗೋವಿಂದಾ ಗಜರಾಜ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದಾ
ವಾನರ ಸೇವಿತ ಗೋವಿಂದಾ ವಾರಥಿ ಬಂಧನ ಗೋವಿಂದಾ
ಏಡು ಕೊಂಡಲ ವಾಡಾ ಗೋವಿಂದಾ ಏಕತ್ವ ರೂಪಾ ಗೋವಿಂದಾ
ರಾಮ ಕ್ರಿಷ್ಣಾ ಗೋವಿಂದಾ ರಘುಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವ ಗೋವಿಂದಾ ಪರಮ ದಯಾಕರ ಗೋವಿಂದಾ
ವಜ್ರ ಮಕುಟದರ ಗೋವಿಂದಾ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲ ಗೋವಿಂದಾ
ವಡ್ಡೀ ಕಾಸುಲ ವಾಡಾ ಗೋವಿಂದಾ ವಾಸುದೇವ ತನಯಾ ಗೋವಿಂದಾ
ಬಿಲ್ವಪತ್ರಾರ್ಚಿತ ಗೋವಿಂದಾ ಭಿಕ್ಷುಕ ಸಂಸ್ತುತ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ಸ್ತ್ರೀ ಪುಂ ರೂಪಾ ಗೋವಿಂದಾ ಶಿವಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ ಗೋವಿಂದಾ
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ರೂಪಾ ಗೋವಿಂದಾ ಭಕ್ತ ತಾರಕಾ ಗೋವಿಂದಾ
ನಿತ್ಯ ಕಳ್ಯಾಣ ಗೋವಿಂದಾ ನೀರಜ ನಾಭಾ ಗೋವಿಂದಾ
ಹತಿ ರಾಮ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ಜನಾರ್ಧನ ಮೂರ್ತಿ ಗೋವಿಂದಾ ಜಗತ್ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪಾ ಗೋವಿಂದಾ
ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದಾ ಅಭನ್ನಿರಾಸಾದ ಗೋವಿಂದಾ
ನಿತ್ಯ ಶುಭಾತ ಗೋವಿಂದಾ ನಿಖಿಲ ಲೋಕೇಶಾ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ಆನಂದ ರೂಪಾ ಗೋವಿಂದಾ ಅಧ್ಯಂತ ರಹಿತ ಗೋವಿಂದಾ
ಇಹಪರ ದಾಯಕ ಗೋವಿಂದಾ ಇಪರಾಜ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದಾ
ಪದ್ಮ ದಲಕ್ಷ ಗೋವಿಂದಾ ಪದ್ಮನಾಭಾ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

ತಿರುಮಲ ನಿವಾಸಾ ಗೋವಿಂದಾ ತುಲಸೀ ವನಮಾಲ ಗೋವಿಂದಾ
ಶೇಷ ಸಾಯಿ ಗೋವಿಂದಾ ಶೇಷಾದ್ರಿ ನಿಲಯ ಗೋವಿಂದಾ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ಗೋವಿಂದಾ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಾ ಗೋವಿಂದಾ
ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದಾ

TAMIL

ஶ்ரீனிவாஸா கோவிம்தா ஶ்ரீ வேம்கடேஶா கோவிம்தா
பக்த வத்ஸல கோவிம்தா பாகவதா ப்ரிய கோவிம்தா
னித்ய னிர்மல கோவிம்தா னீலமேக ஶ்யாம கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

புராண புருஷா கோவிம்தா பும்டரீகாக்ஷ கோவிம்தா
னம்த னம்தனா கோவிம்தா னவனீத சோரா கோவிம்தா
பஶுபாலக ஶ்ரீ கோவிம்தா பாப விமோசன கோவிம்தா
துஷ்ட ஸம்ஹார கோவிம்தா துரித னிவாரண கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

ஶிஷ்ட பரிபாலக கோவிம்தா கஷ்ட னிவாரண கோவிம்தா
வஜ்ர மகுடதர கோவிம்தா வராஹ மூர்தீ கோவிம்தா
கோபீஜன லோல கோவிம்தா கோவர்தனோத்தார கோவிம்தா
தஶரத னம்தன கோவிம்தா தஶமுக மர்தன கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

பக்ஷி வாஹனா கோவிம்தா பாம்டவ ப்ரிய கோவிம்தா
மத்ஸ்ய கூர்ம கோவிம்தா மது ஸூதனா ஹரி கோவிம்தா
வராஹ ன்ருஸிம்ஹ கோவிம்தா வாமன ப்றுகுராம கோவிம்தா
பலராமானுஜ கோவிம்தா பௌத்த கல்கிதர கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

வேணு கான ப்ரிய கோவிம்தா வேம்கட ரமணா கோவிம்தா
ஸீதா னாயக கோவிம்தா ஶ்ரிதபரிபாலக கோவிம்தா
தரித்ரஜன போஷக கோவிம்தா தர்ம ஸம்ஸ்தாபக கோவிம்தா
அனாத ரக்ஷக கோவிம்தா ஆபத்பாம்தவ கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

ஶரணாகதவத்ஸல கோவிம்தா கருணா ஸாகர கோவிம்தா
கமல தளாக்ஷா கோவிம்தா காமித பலதாத கோவிம்தா
பாப வினாஶக கோவிம்தா பாஹி முராரே கோவிம்தா
ஶ்ரீமுத்ராம்கித கோவிம்தா ஶ்ரீவத்ஸாம்கித கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

தரணீ னாயக கோவிம்தா தினகர தேஜா கோவிம்தா
பத்மாவதீ ப்ரிய கோவிம்தா ப்ரஸன்ன மூர்தே கோவிம்தா
அபய ஹஸ்த கோவிம்தா அக்ஷய வரதா கோவிம்தா
ஶம்க சக்ரதர கோவிம்தா ஸாரம்க கதாதர கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

விராஜ தீர்த கோவிம்தா விரோதி மர்தன கோவிம்தா
ஸாலக்ராம ஹர கோவிம்தா ஸஹஸ்ர னாம கோவிம்தா
லக்ஷ்மீ வல்லப கோவிம்தா லக்ஷ்மணாக்ரஜ கோவிம்தா
கஸ்தூரி திலக கோவிம்தா காம்சனாம்பரதர கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

கருட வாஹனா கோவிம்தா கஜராஜ ரக்ஷக கோவிம்தா
வானர ஸேவித கோவிம்தா வாரதி பம்தன கோவிம்தா
ஏடு கொம்டல வாடா கோவிம்தா ஏகத்வ ரூபா கோவிம்தா
ராம க்ரிஷ்ணா கோவிம்தா ரகுகுல னம்தன கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

ப்ரத்யக்ஷ தேவ கோவிம்தா பரம தயாகர கோவிம்தா
வஜ்ர மகுடதர கோவிம்தா வைஜயம்தி மால கோவிம்தா
வட்டீ காஸுல வாடா கோவிம்தா வாஸுதேவ தனயா கோவிம்தா
பில்வபத்ரார்சித கோவிம்தா பிக்ஷுக ஸம்ஸ்துத கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

ஸ்த்ரீ பும் ரூபா கோவிம்தா ஶிவகேஶவ மூர்தி கோவிம்தா
ப்ரஹ்மானம்த ரூபா கோவிம்தா பக்த தாரகா கோவிம்தா
னித்ய கள்யாண கோவிம்தா னீரஜ னாபா கோவிம்தா
ஹதி ராம ப்ரிய கோவிம்தா ஹரி ஸர்வோத்தம கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

ஜனார்தன மூர்தி கோவிம்தா ஜகத் ஸாக்ஷி ரூபா கோவிம்தா
அபிஷேக ப்ரிய கோவிம்தா அபன்னிராஸாத கோவிம்தா
னித்ய ஶுபாத கோவிம்தா னிகில லோகேஶா கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

ஆனம்த ரூபா கோவிம்தா அத்யம்த ரஹித கோவிம்தா
இஹபர தாயக கோவிம்தா இபராஜ ரக்ஷக கோவிம்தா
பத்ம தலக்ஷ கோவிம்தா பத்மனாபா கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

திருமல னிவாஸா கோவிம்தா துலஸீ வனமால கோவிம்தா
ஶேஷ ஸாயி கோவிம்தா ஶேஷாத்ரி னிலய கோவிம்தா
ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸா கோவிம்தா ஶ்ரீ வேம்கடேஶா கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

MALAYALAM

ശ്രീനിവാസാ ഗോവിംദാ ശ്രീ വേംകടേശാ ഗോവിംദാ
ഭക്ത വത്സല ഗോവിംദാ ഭാഗവതാ പ്രിയ ഗോവിംദാ
നിത്യ നിര്മല ഗോവിംദാ നീലമേഘ ശ്യാമ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

പുരാണ പുരുഷാ ഗോവിംദാ പുംഡരീകാക്ഷ ഗോവിംദാ
നംദ നംദനാ ഗോവിംദാ നവനീത ചോരാ ഗോവിംദാ
പശുപാലക ശ്രീ ഗോവിംദാ പാപ വിമോചന ഗോവിംദാ
ദുഷ്ട സംഹാര ഗോവിംദാ ദുരിത നിവാരണ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

ശിഷ്ട പരിപാലക ഗോവിംദാ കഷ്ട നിവാരണ ഗോവിംദാ
വജ്ര മകുടധര ഗോവിംദാ വരാഹ മൂര്തീ ഗോവിംദാ
ഗോപീജന ലോല ഗോവിംദാ ഗോവര്ധനോദ്ധാര ഗോവിംദാ
ദശരധ നംദന ഗോവിംദാ ദശമുഖ മര്ധന ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

പക്ഷി വാഹനാ ഗോവിംദാ പാംഡവ പ്രിയ ഗോവിംദാ
മത്സ്യ കൂര്മ ഗോവിംദാ മധു സൂധനാ ഹരി ഗോവിംദാ
വരാഹ ന്രുസിംഹ ഗോവിംദാ വാമന ഭൃഗുരാമ ഗോവിംദാ
ബലരാമാനുജ ഗോവിംദാ ബൗദ്ധ കല്കിധര ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

വേണു ഗാന പ്രിയ ഗോവിംദാ വേംകട രമണാ ഗോവിംദാ
സീതാ നായക ഗോവിംദാ ശ്രിതപരിപാലക ഗോവിംദാ
ദരിദ്രജന പോഷക ഗോവിംദാ ധര്മ സംസ്ഥാപക ഗോവിംദാ
അനാഥ രക്ഷക ഗോവിംദാ ആപധ്ഭാംദവ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

ശരണാഗതവത്സല ഗോവിംദാ കരുണാ സാഗര ഗോവിംദാ
കമല ദളാക്ഷാ ഗോവിംദാ കാമിത ഫലദാത ഗോവിംദാ
പാപ വിനാശക ഗോവിംദാ പാഹി മുരാരേ ഗോവിംദാ
ശ്രീമുദ്രാംകിത ഗോവിംദാ ശ്രീവത്സാംകിത ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

ധരണീ നായക ഗോവിംദാ ദിനകര തേജാ ഗോവിംദാ
പദ്മാവതീ പ്രിയ ഗോവിംദാ പ്രസന്ന മൂര്തേ ഗോവിംദാ
അഭയ ഹസ്ത ഗോവിംദാ അക്ഷയ വരദാ ഗോവിംദാ
ശംഖ ചക്രധര ഗോവിംദാ സാരംഗ ഗദാധര ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

വിരാജ തീര്ഥ ഗോവിംദാ വിരോധി മര്ധന ഗോവിംദാ
സാലഗ്രാമ ഹര ഗോവിംദാ സഹസ്ര നാമ ഗോവിംദാ
ലക്ഷ്മീ വല്ലഭ ഗോവിംദാ ലക്ഷ്മണാഗ്രജ ഗോവിംദാ
കസ്തൂരി തിലക ഗോവിംദാ കാംചനാംബരധര ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

ഗരുഡ വാഹനാ ഗോവിംദാ ഗജരാജ രക്ഷക ഗോവിംദാ
വാനര സേവിത ഗോവിംദാ വാരഥി ബംധന ഗോവിംദാ
ഏഡു കൊംഡല വാഡാ ഗോവിംദാ ഏകത്വ രൂപാ ഗോവിംദാ
രാമ ക്രിഷ്ണാ ഗോവിംദാ രഘുകുല നംദന ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

പ്രത്യക്ഷ ദേവ ഗോവിംദാ പരമ ദയാകര ഗോവിംദാ
വജ്ര മകുടദര ഗോവിംദാ വൈജയംതി മാല ഗോവിംദാ
വഡ്ഡീ കാസുല വാഡാ ഗോവിംദാ വാസുദേവ തനയാ ഗോവിംദാ
ബില്വപത്രാര്ചിത ഗോവിംദാ ഭിക്ഷുക സംസ്തുത ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

സ്ത്രീ പും രൂപാ ഗോവിംദാ ശിവകേശവ മൂര്തി ഗോവിംദാ
ബ്രഹ്മാനംദ രൂപാ ഗോവിംദാ ഭക്ത താരകാ ഗോവിംദാ
നിത്യ കള്യാണ ഗോവിംദാ നീരജ നാഭാ ഗോവിംദാ
ഹതി രാമ പ്രിയ ഗോവിംദാ ഹരി സര്വോത്തമ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

ജനാര്ധന മൂര്തി ഗോവിംദാ ജഗത് സാക്ഷി രൂപാ ഗോവിംദാ
അഭിഷേക പ്രിയ ഗോവിംദാ അഭന്നിരാസാദ ഗോവിംദാ
നിത്യ ശുഭാത ഗോവിംദാ നിഖില ലോകേശാ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

ആനംദ രൂപാ ഗോവിംദാ അധ്യംത രഹിത ഗോവിംദാ
ഇഹപര ദായക ഗോവിംദാ ഇപരാജ രക്ഷക ഗോവിംദാ
പദ്മ ദലക്ഷ ഗോവിംദാ പദ്മനാഭാ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

തിരുമല നിവാസാ ഗോവിംദാ തുലസീ വനമാല ഗോവിംദാ
ശേഷ സായി ഗോവിംദാ ശേഷാദ്രി നിലയ ഗോവിംദാ
ശ്രീ ശ്രീനിവാസാ ഗോവിംദാ ശ്രീ വേംകടേശാ ഗോവിംദാ
ഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുല നംദന ഗോവിംദാ

GUJARATI

શ્રીનિવાસા ગોવિંદા શ્રી વેંકટેશા ગોવિંદા
ભક્ત વત્સલ ગોવિંદા ભાગવતા પ્રિય ગોવિંદા
નિત્ય નિર્મલ ગોવિંદા નીલમેઘ શ્યામ ગોવિંદા
ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોકુલ નંદન ગોવિંદા

પુરાણ પુરુષા ગોવિંદા પુંડરીકાક્ષ ગોવિંદા
નંદ નંદના ગોવિંદા નવનીત ચોરા ગોવિંદા
પશુપાલક શ્રી ગોવિંદા પાપ વિમોચન ગોવિંદા
દુષ્ટ સંહાર ગોવિંદા દુરિત નિવારણ ગોવિંદા
ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોકુલ નંદન ગોવિંદા

શિષ્ટ પરિપાલક ગોવિંદા કષ્ટ નિવારણ ગોવિંદા
વજ્ર મકુટધર ગોવિંદા વરાહ મૂર્તી ગોવિંદા
ગોપીજન લોલ ગોવિંદા ગોવર્ધનોદ્ધાર ગોવિંદા
દશરધ નંદન ગોવિંદા દશમુખ મર્ધન ગોવિંદા
ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોકુલ નંદન ગોવિંદા

પક્ષિ વાહના ગોવિંદા પાંડવ પ્રિય ગોવિંદા
મત્સ્ય કૂર્મ ગોવિંદા મધુ સૂધના હરિ ગોવિંદા
વરાહ ન્રુસિંહ ગોવિંદા વામન ભૃગુરામ ગોવિંદા
બલરામાનુજ ગોવિંદા બૌદ્ધ કલ્કિધર ગોવિંદા
ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોકુલ નંદન ગોવિંદા

વેણુ ગાન પ્રિય ગોવિંદા વેંકટ રમણા ગોવિંદા
સીતા નાયક ગોવિંદા શ્રિતપરિપાલક ગોવિંદા
દરિદ્રજન પોષક ગોવિંદા ધર્મ સંસ્થાપક ગોવિંદા
અનાથ રક્ષક ગોવિંદા આપધ્ભાંદવ ગોવિંદા
ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોકુલ નંદન ગોવિંદા

શરણાગતવત્સલ ગોવિંદા કરુણા સાગર ગોવિંદા
કમલ દળાક્ષા ગોવિંદા કામિત ફલદાત ગોવિંદા
પાપ વિનાશક ગોવિંદા પાહિ મુરારે ગોવિંદા
શ્રીમુદ્રાંકિત ગોવિંદા શ્રીવત્સાંકિત ગોવિંદા
ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોકુલ નંદન ગોવિંદા

ધરણી નાયક ગોવિંદા દિનકર તેજા ગોવિંદા
પદ્માવતી પ્રિય ગોવિંદા પ્રસન્ન મૂર્તે ગોવિંદા
અભય હસ્ત ગોવિંદા અક્ષય વરદા ગોવિંદા
શંખ ચક્રધર ગોવિંદા સારંગ ગદાધર ગોવિંદા
ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોકુલ નંદન ગોવિંદા

વિરાજ તીર્થ ગોવિંદા વિરોધિ મર્ધન ગોવિંદા
સાલગ્રામ હર ગોવિંદા સહસ્ર નામ ગોવિંદા
લક્ષ્મી વલ્લભ ગોવિંદા લક્ષ્મણાગ્રજ ગોવિંદા
કસ્તૂરિ તિલક ગોવિંદા કાંચનાંબરધર ગોવિંદા
ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોકુલ નંદન ગોવિંદા

ગરુડ વાહના ગોવિંદા ગજરાજ રક્ષક ગોવિંદા
વાનર સેવિત ગોવિંદા વારથિ બંધન ગોવિંદા
એડુ કોંડલ વાડા ગોવિંદા એકત્વ રૂપા ગોવિંદા
રામ ક્રિષ્ણા ગોવિંદા રઘુકુલ નંદન ગોવિંદા
ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોકુલ નંદન ગોવિંદા

પ્રત્યક્ષ દેવ ગોવિંદા પરમ દયાકર ગોવિંદા
વજ્ર મકુટદર ગોવિંદા વૈજયંતિ માલ ગોવિંદા
વડ્ડી કાસુલ વાડા ગોવિંદા વાસુદેવ તનયા ગોવિંદા
બિલ્વપત્રાર્ચિત ગોવિંદા ભિક્ષુક સંસ્તુત ગોવિંદા
ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોકુલ નંદન ગોવિંદા

સ્ત્રી પું રૂપા ગોવિંદા શિવકેશવ મૂર્તિ ગોવિંદા
બ્રહ્માનંદ રૂપા ગોવિંદા ભક્ત તારકા ગોવિંદા
નિત્ય કળ્યાણ ગોવિંદા નીરજ નાભા ગોવિંદા
હતિ રામ પ્રિય ગોવિંદા હરિ સર્વોત્તમ ગોવિંદા
ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોકુલ નંદન ગોવિંદા

જનાર્ધન મૂર્તિ ગોવિંદા જગત સાક્ષિ રૂપા ગોવિંદા
અભિષેક પ્રિય ગોવિંદા અભન્નિરાસાદ ગોવિંદા
નિત્ય શુભાત ગોવિંદા નિખિલ લોકેશા ગોવિંદા
ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોકુલ નંદન ગોવિંદા

આનંદ રૂપા ગોવિંદા અધ્યંત રહિત ગોવિંદા
ઇહપર દાયક ગોવિંદા ઇપરાજ રક્ષક ગોવિંદા
પદ્મ દલક્ષ ગોવિંદા પદ્મનાભા ગોવિંદા
ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોકુલ નંદન ગોવિંદા

તિરુમલ નિવાસા ગોવિંદા તુલસી વનમાલ ગોવિંદા
શેષ સાયિ ગોવિંદા શેષાદ્રિ નિલય ગોવિંદા
શ્રી શ્રીનિવાસા ગોવિંદા શ્રી વેંકટેશા ગોવિંદા
ગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોકુલ નંદન ગોવિંદા

ORIYA

ଶ୍ରୀନିଵାସା ଗୋଵିଂଦା ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶା ଗୋଵିଂଦା
ଭକ୍ତ ଵତ୍ସଲ ଗୋଵିଂଦା ଭାଗଵତା ପ୍ରିୟ ଗୋଵିଂଦା
ନିତ୍ୟ ନିର୍ମଲ ଗୋଵିଂଦା ନୀଲମେଘ ଶ୍ୟାମ ଗୋଵିଂଦା
ଗୋଵିଂଦା ହରି ଗୋଵିଂଦା ଗୋକୁଲ ନଂଦନ ଗୋଵିଂଦା

ପୁରାଣ ପୁରୁଷା ଗୋଵିଂଦା ପୁଂଡରୀକାକ୍ଷ ଗୋଵିଂଦା
ନଂଦ ନଂଦନା ଗୋଵିଂଦା ନଵନୀତ ଚୋରା ଗୋଵିଂଦା
ପଶୁପାଲକ ଶ୍ରୀ ଗୋଵିଂଦା ପାପ ଵିମୋଚନ ଗୋଵିଂଦା
ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାର ଗୋଵିଂଦା ଦୁରିତ ନିଵାରଣ ଗୋଵିଂଦା
ଗୋଵିଂଦା ହରି ଗୋଵିଂଦା ଗୋକୁଲ ନଂଦନ ଗୋଵିଂଦା

ଶିଷ୍ଟ ପରିପାଲକ ଗୋଵିଂଦା କଷ୍ଟ ନିଵାରଣ ଗୋଵିଂଦା
ଵଜ୍ର ମକୁଟଧର ଗୋଵିଂଦା ଵରାହ ମୂର୍ତୀ ଗୋଵିଂଦା
ଗୋପୀଜନ ଲୋଲ ଗୋଵିଂଦା ଗୋଵର୍ଧନୋଦ୍ଧାର ଗୋଵିଂଦା
ଦଶରଧ ନଂଦନ ଗୋଵିଂଦା ଦଶମୁଖ ମର୍ଧନ ଗୋଵିଂଦା
ଗୋଵିଂଦା ହରି ଗୋଵିଂଦା ଗୋକୁଲ ନଂଦନ ଗୋଵିଂଦା

ପକ୍ଷି ଵାହନା ଗୋଵିଂଦା ପାଂଡଵ ପ୍ରିୟ ଗୋଵିଂଦା
ମତ୍ସ୍ୟ କୂର୍ମ ଗୋଵିଂଦା ମଧୁ ସୂଧନା ହରି ଗୋଵିଂଦା
ଵରାହ ନ୍ରୁସିଂହ ଗୋଵିଂଦା ଵାମନ ଭୃଗୁରାମ ଗୋଵିଂଦା
ବଲରାମାନୁଜ ଗୋଵିଂଦା ବୌଦ୍ଧ କଲ୍କିଧର ଗୋଵିଂଦା
ଗୋଵିଂଦା ହରି ଗୋଵିଂଦା ଗୋକୁଲ ନଂଦନ ଗୋଵିଂଦା

ଵେଣୁ ଗାନ ପ୍ରିୟ ଗୋଵିଂଦା ଵେଂକଟ ରମଣା ଗୋଵିଂଦା
ସୀତା ନାୟକ ଗୋଵିଂଦା ଶ୍ରିତପରିପାଲକ ଗୋଵିଂଦା
ଦରିଦ୍ରଜନ ପୋଷକ ଗୋଵିଂଦା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପକ ଗୋଵିଂଦା
ଅନାଥ ରକ୍ଷକ ଗୋଵିଂଦା ଆପଧ୍ଭାଂଦଵ ଗୋଵିଂଦା
ଗୋଵିଂଦା ହରି ଗୋଵିଂଦା ଗୋକୁଲ ନଂଦନ ଗୋଵିଂଦା

ଶରଣାଗତଵତ୍ସଲ ଗୋଵିଂଦା କରୁଣା ସାଗର ଗୋଵିଂଦା
କମଲ ଦଳାକ୍ଷା ଗୋଵିଂଦା କାମିତ ଫଲଦାତ ଗୋଵିଂଦା
ପାପ ଵିନାଶକ ଗୋଵିଂଦା ପାହି ମୁରାରେ ଗୋଵିଂଦା
ଶ୍ରୀମୁଦ୍ରାଂକିତ ଗୋଵିଂଦା ଶ୍ରୀଵତ୍ସାଂକିତ ଗୋଵିଂଦା
ଗୋଵିଂଦା ହରି ଗୋଵିଂଦା ଗୋକୁଲ ନଂଦନ ଗୋଵିଂଦା

ଧରଣୀ ନାୟକ ଗୋଵିଂଦା ଦିନକର ତେଜା ଗୋଵିଂଦା
ପଦ୍ମାଵତୀ ପ୍ରିୟ ଗୋଵିଂଦା ପ୍ରସନ୍ନ ମୂର୍ତେ ଗୋଵିଂଦା
ଅଭୟ ହସ୍ତ ଗୋଵିଂଦା ଅକ୍ଷୟ ଵରଦା ଗୋଵିଂଦା
ଶଂଖ ଚକ୍ରଧର ଗୋଵିଂଦା ସାରଂଗ ଗଦାଧର ଗୋଵିଂଦା
ଗୋଵିଂଦା ହରି ଗୋଵିଂଦା ଗୋକୁଲ ନଂଦନ ଗୋଵିଂଦା

ଵିରାଜ ତୀର୍ଥ ଗୋଵିଂଦା ଵିରୋଧି ମର୍ଧନ ଗୋଵିଂଦା
ସାଲଗ୍ରାମ ହର ଗୋଵିଂଦା ସହସ୍ର ନାମ ଗୋଵିଂଦା
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଵଲ୍ଲଭ ଗୋଵିଂଦା ଲକ୍ଷ୍ମଣାଗ୍ରଜ ଗୋଵିଂଦା
କସ୍ତୂରି ତିଲକ ଗୋଵିଂଦା କାଂଚନାଂବରଧର ଗୋଵିଂଦା
ଗୋଵିଂଦା ହରି ଗୋଵିଂଦା ଗୋକୁଲ ନଂଦନ ଗୋଵିଂଦା

ଗରୁଡ ଵାହନା ଗୋଵିଂଦା ଗଜରାଜ ରକ୍ଷକ ଗୋଵିଂଦା
ଵାନର ସେଵିତ ଗୋଵିଂଦା ଵାରଥି ବଂଧନ ଗୋଵିଂଦା
ଏଡୁ କୋଂଡଲ ଵାଡା ଗୋଵିଂଦା ଏକତ୍ଵ ରୂପା ଗୋଵିଂଦା
ରାମ କ୍ରିଷ୍ଣା ଗୋଵିଂଦା ରଘୁକୁଲ ନଂଦନ ଗୋଵିଂଦା
ଗୋଵିଂଦା ହରି ଗୋଵିଂଦା ଗୋକୁଲ ନଂଦନ ଗୋଵିଂଦା

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଵ ଗୋଵିଂଦା ପରମ ଦୟାକର ଗୋଵିଂଦା
ଵଜ୍ର ମକୁଟଦର ଗୋଵିଂଦା ଵୈଜୟଂତି ମାଲ ଗୋଵିଂଦା
ଵଡ୍ଡୀ କାସୁଲ ଵାଡା ଗୋଵିଂଦା ଵାସୁଦେଵ ତନୟା ଗୋଵିଂଦା
ବିଲ୍ଵପତ୍ରାର୍ଚିତ ଗୋଵିଂଦା ଭିକ୍ଷୁକ ସଂସ୍ତୁତ ଗୋଵିଂଦା
ଗୋଵିଂଦା ହରି ଗୋଵିଂଦା ଗୋକୁଲ ନଂଦନ ଗୋଵିଂଦା

ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଂ ରୂପା ଗୋଵିଂଦା ଶିଵକେଶଵ ମୂର୍ତି ଗୋଵିଂଦା
ବ୍ରହ୍ମାନଂଦ ରୂପା ଗୋଵିଂଦା ଭକ୍ତ ତାରକା ଗୋଵିଂଦା
ନିତ୍ୟ କଳ୍ୟାଣ ଗୋଵିଂଦା ନୀରଜ ନାଭା ଗୋଵିଂଦା
ହତି ରାମ ପ୍ରିୟ ଗୋଵିଂଦା ହରି ସର୍ଵୋତ୍ତମ ଗୋଵିଂଦା
ଗୋଵିଂଦା ହରି ଗୋଵିଂଦା ଗୋକୁଲ ନଂଦନ ଗୋଵିଂଦା

ଜନାର୍ଧନ ମୂର୍ତି ଗୋଵିଂଦା ଜଗତ ସାକ୍ଷି ରୂପା ଗୋଵିଂଦା
ଅଭିଷେକ ପ୍ରିୟ ଗୋଵିଂଦା ଅଭନ୍ନିରାସାଦ ଗୋଵିଂଦା
ନିତ୍ୟ ଶୁଭାତ ଗୋଵିଂଦା ନିଖିଲ ଲୋକେଶା ଗୋଵିଂଦା
ଗୋଵିଂଦା ହରି ଗୋଵିଂଦା ଗୋକୁଲ ନଂଦନ ଗୋଵିଂଦା

ଆନଂଦ ରୂପା ଗୋଵିଂଦା ଅଧ୍ୟଂତ ରହିତ ଗୋଵିଂଦା
ଇହପର ଦାୟକ ଗୋଵିଂଦା ଇପରାଜ ରକ୍ଷକ ଗୋଵିଂଦା
ପଦ୍ମ ଦଲକ୍ଷ ଗୋଵିଂଦା ପଦ୍ମନାଭା ଗୋଵିଂଦା
ଗୋଵିଂଦା ହରି ଗୋଵିଂଦା ଗୋକୁଲ ନଂଦନ ଗୋଵିଂଦା

ତିରୁମଲ ନିଵାସା ଗୋଵିଂଦା ତୁଲସୀ ଵନମାଲ ଗୋଵିଂଦା
ଶେଷ ସାୟି ଗୋଵିଂଦା ଶେଷାଦ୍ରି ନିଲୟ ଗୋଵିଂଦା
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିଵାସା ଗୋଵିଂଦା ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶା ଗୋଵିଂଦା
ଗୋଵିଂଦା ହରି ଗୋଵିଂଦା ଗୋକୁଲ ନଂଦନ ଗୋଵିଂଦା

BENGALI

শ্রীনিবাসা গোবিংদা শ্রী বেংকটেশা গোবিংদা
ভক্ত বত্সল গোবিংদা ভাগবতা প্রিয় গোবিংদা
নিত্য় নির্মল গোবিংদা নীলমেঘ শ্য়াম গোবিংদা
গোবিংদা হরি গোবিংদা গোকুল নংদন গোবিংদা

পুরাণ পুরুষা গোবিংদা পুংডরীকাক্ষ গোবিংদা
নংদ নংদনা গোবিংদা নবনীত চোরা গোবিংদা
পশুপালক শ্রী গোবিংদা পাপ বিমোচন গোবিংদা
দুষ্ট সংহার গোবিংদা দুরিত নিবারণ গোবিংদা
গোবিংদা হরি গোবিংদা গোকুল নংদন গোবিংদা

শিষ্ট পরিপালক গোবিংদা কষ্ট নিবারণ গোবিংদা
বজ্র মকুটধর গোবিংদা বরাহ মূর্তী গোবিংদা
গোপীজন লোল গোবিংদা গোবর্ধনোদ্ধার গোবিংদা
দশরধ নংদন গোবিংদা দশমুখ মর্ধন গোবিংদা
গোবিংদা হরি গোবিংদা গোকুল নংদন গোবিংদা

পক্ষি বাহনা গোবিংদা পাংডব প্রিয় গোবিংদা
মত্স্য় কূর্ম গোবিংদা মধু সূধনা হরি গোবিংদা
বরাহ ন্রুসিংহ গোবিংদা বামন ভৃগুরাম গোবিংদা
বলরামানুজ গোবিংদা বৌদ্ধ কল্কিধর গোবিংদা
গোবিংদা হরি গোবিংদা গোকুল নংদন গোবিংদা

বেণু গান প্রিয় গোবিংদা বেংকট রমণা গোবিংদা
সীতা নায়ক গোবিংদা শ্রিতপরিপালক গোবিংদা
দরিদ্রজন পোষক গোবিংদা ধর্ম সংস্থাপক গোবিংদা
অনাথ রক্ষক গোবিংদা আপধ্ভাংদব গোবিংদা
গোবিংদা হরি গোবিংদা গোকুল নংদন গোবিংদা

শরণাগতবত্সল গোবিংদা করুণা সাগর গোবিংদা
কমল দলাক্ষা গোবিংদা কামিত ফলদাত গোবিংদা
পাপ বিনাশক গোবিংদা পাহি মুরারে গোবিংদা
শ্রীমুদ্রাংকিত গোবিংদা শ্রীবত্সাংকিত গোবিংদা
গোবিংদা হরি গোবিংদা গোকুল নংদন গোবিংদা

ধরণী নায়ক গোবিংদা দিনকর তেজা গোবিংদা
পদ্মাবতী প্রিয় গোবিংদা প্রসন্ন মূর্তে গোবিংদা
অভয় হস্ত গোবিংদা অক্ষয় বরদা গোবিংদা
শংখ চক্রধর গোবিংদা সারংগ গদাধর গোবিংদা
গোবিংদা হরি গোবিংদা গোকুল নংদন গোবিংদা

বিরাজ তীর্থ গোবিংদা বিরোধি মর্ধন গোবিংদা
সালগ্রাম হর গোবিংদা সহস্র নাম গোবিংদা
লক্ষ্মী বল্লভ গোবিংদা লক্ষ্মণাগ্রজ গোবিংদা
কস্তূরি তিলক গোবিংদা কাংচনাংবরধর গোবিংদা
গোবিংদা হরি গোবিংদা গোকুল নংদন গোবিংদা

গরুড বাহনা গোবিংদা গজরাজ রক্ষক গোবিংদা
বানর সেবিত গোবিংদা বারথি বংধন গোবিংদা
এডু কোংডল বাডা গোবিংদা একত্ব রূপা গোবিংদা
রাম ক্রিষ্ণা গোবিংদা রঘুকুল নংদন গোবিংদা
গোবিংদা হরি গোবিংদা গোকুল নংদন গোবিংদা

প্রত্য়ক্ষ দেব গোবিংদা পরম দয়াকর গোবিংদা
বজ্র মকুটদর গোবিংদা বৈজয়ংতি মাল গোবিংদা
বড্ডী কাসুল বাডা গোবিংদা বাসুদেব তনয়া গোবিংদা
বিল্বপত্রার্চিত গোবিংদা ভিক্ষুক সংস্তুত গোবিংদা
গোবিংদা হরি গোবিংদা গোকুল নংদন গোবিংদা

স্ত্রী পুং রূপা গোবিংদা শিবকেশব মূর্তি গোবিংদা
ব্রহ্মানংদ রূপা গোবিংদা ভক্ত তারকা গোবিংদা
নিত্য় কল্য়াণ গোবিংদা নীরজ নাভা গোবিংদা
হতি রাম প্রিয় গোবিংদা হরি সর্বোত্তম গোবিংদা
গোবিংদা হরি গোবিংদা গোকুল নংদন গোবিংদা

জনার্ধন মূর্তি গোবিংদা জগত সাক্ষি রূপা গোবিংদা
অভিষেক প্রিয় গোবিংদা অভন্নিরাসাদ গোবিংদা
নিত্য় শুভাত গোবিংদা নিখিল লোকেশা গোবিংদা
গোবিংদা হরি গোবিংদা গোকুল নংদন গোবিংদা

আনংদ রূপা গোবিংদা অধ্য়ংত রহিত গোবিংদা
ইহপর দায়ক গোবিংদা ইপরাজ রক্ষক গোবিংদা
পদ্ম দলক্ষ গোবিংদা পদ্মনাভা গোবিংদা
গোবিংদা হরি গোবিংদা গোকুল নংদন গোবিংদা

তিরুমল নিবাসা গোবিংদা তুলসী বনমাল গোবিংদা
শেষ সায়ি গোবিংদা শেষাদ্রি নিলয় গোবিংদা
শ্রী শ্রীনিবাসা গোবিংদা শ্রী বেংকটেশা গোবিংদা
গোবিংদা হরি গোবিংদা গোকুল নংদন গোবিংদা

Author image
Aditya Pandey is a well-known Indian Blogger, SEO Expert, and YouTuber. He is the founder and CEO of MyDigital Crown, a Digital Marketing Company that provides Digital Marketing Services, SEO
Mumbai Website
You've successfully subscribed to Trending News Wala
Great! Next, complete checkout for full access to Trending News Wala
Welcome back! You've successfully signed in.
Unable to sign you in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.
DMCA.com Protection Status